Как формируется повелительное наклонение глагола? Например: "Учи конспект, иди в универ".

4 Ответы

0оценить

Tryb rozkazujący

1. ogół czasowników:

pisze - pisz - niech pisze - piszmy - piszcie - niech piszą

1. końcówka -a: 

śpiewa - śpiewaj - niech śpiewa - śpiewajmy - śpiewajcie - niech śpiewają

2. miękkie spółgłoski wargowe  p', b', m', w': 

kopie - kop - niech kopie - kopmykopcie - niech kopią

3. z elementem -ń: 

biegnie - biegnij - niech biegnie - biegnijmy - biegnijcieniech biegną

4. pochodny od czasownika jąć (np. zdjąć, wyjąć, zająć, przyjąć):

zdejmie - zdejmijniech zdejmiezdejmijmy - zdejmijcie - niech zdejmą


Oto inne trudniejsze formy rozkaźnika: 
być - bądź
rozumieć - rozumiej (nie: rozum), 
umieć - umiej
ssać (odmienia się jak "rwać", ja ssę - cz. teraź.) - ssij (nie: ssaj), ssijcie
karać - karz (nie: karaj), karzcie
mleć - miel
dąć - dmij
zgiąć - zegnij
wziąć - weź

1оценить

1. ty - ucz się / naucz się

wy - uczcie się / nauczcie się

2. ty - idź

wy - idźcie

0оценить

Ucz notatkę,idż do uniwersutetu.

0оценить

1,2(ty) 2os. l.p czas terazn. 3,4(oni,one) 3 is.l.mn czas terazn. naprzykład: piszesz ja -, ty pisz, on,ona,ono niech pisze, my piszmy, wy piszcie, oni,one niech piszą WYJĄTKI:być -bądź mieć -chciej zrozumieć -zrozum stać -stój iść -idź jechać -jedź jeść -jedz placic -plac prosić-proś wziąć-weź

Ваш ответ

Чтобы избежать проверки в будущем, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.
...

Учим Языки (u4yaz.ru) — онлайн сообщество для изучения иностранных языков, в форме открытой базы знаний. Получайте помощь в изучении языка. Английский для начинающих и продвинутых.
Узнайте как выучить английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и другие иностранные языки вместе с нами! Повышайте свой уровень английского и других иностранных языков.